Artiklar & Video

Produkter

Våra Leveransvillkor

Leveranser
Beställningar som kommit oss tillhanda innan klockan 12:00 levereras vanligtvis nästkommande dag innan klockan 16:00. Norr om Härnösand och Dorotea samt till Gotland kan det ta ytterligare en dag. Vi arbetar aktivt med att ingå samarbetsavtal med den transportör som lämpar sig bäst inom kriterierna pris och kvalité.

EXW (Ex Works, från fabrik), risken för produkterna och risken för skador under transport övergår till köparen då produkterna överlämnats transportören för leverans. Förkommet eller skadat gods reklameras av mottagaren. Skadat gods bör rapporteras till oss sju dagar efter att leveransen inkommit. Mottagaren intygar att godset inte kommit fram eller är skadat. Reklamationen ställs till transportören. Vi bistår med fraktsedelnummer och vid behov kopia på fakturan.

Fraktkostnad
Vid ordersumma netto överstigande 5.000 kr bekostar vi frakten. Leverans sker till den adress som vår kund angivit som sin fasta leveransadress. I det fall leverans skall ske till annan adress tillkommer en administrationsavgift. Vår följesedel utan priser medföljer godset.

Betalningsvillkor
Mot förskottsbetalning via bank eller efter kreditbedömning 30 dagar netto efter fakturadatum. Fakturan skickas separat med post om inte annat avtalas. Fakturadatum är normalt leveransdatum från vårt lager. Vid postförskott debiteras av posten angiven avgift. Vid försenad betalning debiteras lagstadgad dröjsmålsränta över gällande referensränta samt en exp. avgift på 50 kr exkl. moms. Ingen kassarabatt vid snabbare betalning tillämpas. Fakturabeloppen får inte omräknas. Vid fel kontakta oss så krediterar vi och sänder ny faktura.